Cyrsiau a Chymwysterau RAY

Yn aml, mae RAY yn darparu amrediad o gyrsiau rhad ac am ddim neu ar gost isel gan gynnwys unedau galwedigaethol ar gyfer plant yn eu harddegau ac oedolion ifanc mewn amrediad o bynciau i ehangu eu sgiliau a diddordebau a chefnogi mynediad i addysg bellach ac uwch a chyflogaeth. Rydym yn darapru mynediad i Lefelau 1,2 a 3 mewn Gwaith Chwarae a chyrsiau Arweinydd Lefel 3 mewn Ysgol Fforest ac hefyd Ysgol Arfordirol. Medrwn achredu cyrsiau mewn dysgu a datblygiad awyr agored a chyrsiau achrededig a heb fod yn achrededig wedi’i teilwra i gwrdd ag anghenion penodol.