Gwirfoddoli gyda RAY

Mae gwirfoddolwyr yn rhan bwysig o RAY Ceredigion, os oes gennych unrhyw amser sbâr, mae RAY Ceredigion yn croesawi gwirfoddolwyr o bob oedran i helpu naill ai’n rheolaidd neu’n achlysurol.

Mae gwirfoddoli’n ffordd ardderchog i wneud gwahaniaeth i’ch cymuned, ennill sgiliau, cymdeithasu, ychwanegu at eich CV ac yn bwysicaf cael hwyl.

Mae gennym amrediad eang o weithgareddau y medrwch wirfoddoli:

DYMA NI RAY
a Chlwb
Cymdeithasol RAY
Cefnogi Staff RAY gyda gweithgareddau wythnosol ar gyfer oedolion ifanc oed 17-30 gydag anableddau, gan gynnwys garddio,coginio,gwaith coed, celf a mwy a/neu cefnogi Clwb Cymdeithasol misol RAY ar nos Wener.Dyma Ni- 10yb – 2yp pob dydd Mawrth a dydd Iau Clwb Cymdeithasol- y dydd Gwener 1af o phob mis 6yh – 9yh
Canolfan Deulu RAYCefnogi Staff RAY i ddarparu sesiynau galw i mewn, chwarae brwnt, canu,coginio, chwarae’n yr awyr agored i deuluoedd, babanod, a phlant oed cyn-ysgolSesiynau wythnosol yn ystod y dydd
Mynediad Agored
RAY Sesiynau Chwarae Awyr
Agored yn y
Gymuned
Cefnogi ein tîm o weithwyr chwarae i ddarparu chwarae’n yr awyr agored mewn cymunedau gan gynnwys Aberteifi, Llandysul, Llanbedr pont Steffan a PhenparcauGwyliau ysgol
Clwb Ieuenctid Actif
RAY
Yn cefnogi ein tîm gwaith ieuenctid RAY i ddarapru sesiynau wythnosol ar ôl ysgol, ar benwythnosau a gwyliau ysgol. Mae gennym grwpiau ar gyfer amrediad oedran cynradd ac uwchraddAr ôl ysgol dydd Llun, Mawrth a Mercher yn ystod amser tymor + dydd Llun -dydd Iau yn ystod gwyliau ysgol.
Clwb cefnogi
dementia Cwlwm
Cof RAY
Dewch draw i gefnogi ein Cydlynydd gyda’r grŵp yma ar gyfer pobl gyda dementia a’i gofalwyrYn wythnosol ar ddydd Gwener yn dechrau am 10.30
Gardd Bywyd
Gwyllt RAY
Dewch draw i’n helpu i ddatblygu ein gardd bywyd gwylltmewn bod
Caffi Trwsio
Aberaeron yn RAY
Rydym yn edrych am wirfoddolwyr gyda sgiliau trwsio eitemau trydanol, gwaith coed, sgiliau gwnïo, beiciau a mwy – i fynychu’r caffi trwsio wythnosol yn ogystal â rhywun ar y dydd Iau 1af o phob mis 11yb-2yp sy’n medru gwneud Prawf PAT a gwirfoddolwr i helpu drefnu’r sesiynau wythnosolY dydd Sadwrn 1af o phob mis 10-1
Swyddfa RAY a
gweinyddu
Croesawir cefnogaeth gwirfoddolwyr yn ein swyddfa gyfeillgarOriau swyddfa dydd Llun i ddydd Gwener

I wirfoddoli, bydd angen i chi gwblhau ffurflen gais. Bydd y Cydlynydd Gwirfoddoli yn eich arwain trwy’r broses anwytho ac yn eich cefnogi yn ystod y profiad o wirfoddoli.

Mae RAY Ceredigion yn cynnig yr hyfforddiant perthnasol a thystysgrifau am oriau gwirfoddoli.

Bydd RAY Ceredigion yn cwblhau Archwiliad gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (DBS) os yn gymwys.

Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth ar 01545 570 686 neu 07500802590, ebostiwch ein Cydlynydd Gwirfoddoli ar [email protected]

Dechreais gyda RAY trwy leoliad gwirfoddoli Gweithffyrdd. Cefais yr opsiwn gan RAY i ddewis pa weithgareddau roeddwn eisiau eu cefnogi, ac fe ddewisais y plant yn eu harddegau. Dechreais helpu allan gyda glaslanciau Actif RAY yn 2019, ac erbyn hyn, 3 mlynedd yn ddiweddarach dwi’n aelod o’r staff. Trwy RAY, ‘rwyf wedi cymhwyso i Lefelau 2 a 3 mewn Gwaith Ieuenctid, ‘rwyf wedi derbyn Gwobr mewn Addysg ac Hyfforddiant fel y medraf gyflwyno dysgu achrededig i fobl ifanc, ac ‘rwyf ar fin dechrau cwrs Lefel 3 Trawsnewid mewn Gwaith Chwarae i gefnogi fy hyfforddiant gwaith chwarae sy’n bodoli pan fyddaf yn gweithio gyda’r grwpiau oed iau. Dechreuwch wirfoddoli heddiw, rydych byth yn gwybod i lle fydd yn arwain!’

Nikki Hunter Arweinydd Ieuenctid Actif RAY