Croeso i RAY Ceredigion

Ray CeredigionMae RAY Ceredigion yn daraparu gweithgareddau sy’n cefnogi iechyd a llesiant pobl o phob oedran a gallu ar draws Ceredigion gan ganolbwyntio ar y rhai hynny sydd fwyaf bregus neu dan anfantais. Mae ein holl weithgareddau yn dod o ymgynghori sylfaenol, yn ymateb i angen lleol ac wedi ei ganoli o gwmpas y person ac yn cael ei arwain gan ddefnyddwyr. Mae staff a gwirfoddolwyr RAY yn ymgynghori’n rheloaidd gyda chyfranogwyr grwpiau i sicrhau fod y gweithgareddau rydym yn eu darparu yn parhau i ymateb i anghenion lleol a bod gan ein pwyllgor rheoli gynrychiolaeth o’r grwpiau rydym yn eu cefnogi.Os hoffech gefnogi ein gwaith, gwirfoddoli gyda rhai o’n gweithgareddau,cymryd rhan yn ein gweithgareddau neu fynychu ein cyfleoedd hyfforddi, cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.